INTERNET in IP TELEVIZIJA

brezplačna programska shema L

Za obdobje 12 mesecev (novi naročniki) ali
6 mesecev (obstoječi naročniki)

AKCIJSKA PONUDBA

internet dostop in
televizijski priključek

6 EUR popusta na mesečno naročnino

Za obdobje 12 mesecev (novi naročniki)
ali 6 mesecev (obstoječi naročniki)

Alter.net TV 10M
redna cena € 34,95
28,95
hitrost do 10/2 Mb/s
Akcijska cena
Airmax internet do 10/2 Mb/s
Televizija s programsko shemo S
Videoteka
Mobilna TV
Alter.net TV 20M
redna cena € 47,95
41,95
hitrost do 20/10 Mb/s
Akcijska cena
Airmax internet do 20/10 Mb/s
Televizija s programsko shemo S
Videoteka
Mobilna TV
Alter.net TV 30M
redna cena € 61,95
55,95
hitrost do 30/10 Mb/s
Akcijska cena
Airmax internet do 30/10 Mb/s
Televizija s programsko shemo S
Videoteka
Mobilna TV

Alter.net TV paketi vsebujejo

 • internet dostop 24 ur/dan
 • podatkovno neomejen dostop
 • brezplačen poštni predal in psevdonim
 • G-spot koda za mobilni internet
 • televizijski priključek
 • najem ali nakup andriod TV BOX-a
 • TV shema S, M ali L

O TV priključku

Paket Alter.net TV  vam nudi možnost najema ali nakupa Android TV Multimedia Boxa. Naprava služi kot vmesnik za gledanje TV programov. Ko televizije ne gledate, lahko preko TV Box-a poslušate glasbo, gledate filme preko USB ali SD medija ter uporabljate nameščene aplikacije (videoteka ipd.). Preko Bluetooth-a ali USB-ja lahko priklopite periferno opremo kot so zvočniki, tipkovnica, miš ipd.

NOVI NAROČNIKI

Izberete lahko:

 • 6 EUR popusta na mesečno naročnino za 12 mesecev 1
 • brezplačna programska shema L za 12 mesecev 1
 • 25% popusta za nakup multimedijske naprave 3:
  • na 12 obrokov po 5€ ali
  • v enkratnem znesku 60€
 • ugoden najem multimedijske naprave že od 3€/na mesec 4
 • dodaten tv priključek že od 3€/na mesec 5

OBSTOJEČI NAROČNIKI

Izberete lahko:

 • 6 EUR popusta na mesečno naročnino za 6 mesecev 2 ali
 • brezplačna programska shema L za 6 mesecev 2
 • 25% popusta za nakup multimedijske naprave 3:
  • na 12 obrokov po 5€ ali
  • v enkratnem znesku 60€
 • ugoden najem multimedijske naprave že od 3€/na mesec 4
 • dodaten tv priključek že od 3€/na mesec 5

POGOJI ZA PAKETE Alter.NET TV

1 Akcijska ponudba za nove naročnike na pakete Alter.net TV, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 12 mesecev. Novi naročniki paketov Alter.NET TV v tej akcijski ponudbi poleg popusta na mesečno naročnino pod temi pogoji prejmejo tudi 12 mesecev programske sheme L brezplačno. Če v roku 12-ih mesecev od vklopa naročniki izbrane programske sheme L ne zamenjajo, se ta po 12 mesecih od vklopa začne zaračunavati po ceniku. Nov naročnik širokopasovnih storitev je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Alterneta priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden.

2 Akcijska ponudba za obstoječe naročnike na pakete Alter.net, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev lahko izbirajo med 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 6 mesecev ali 100% popust na programsko shemo L za obdobje 6 mesecev.  Če v roku 6-ih mesecev od vklopa naročniki izbrane programske sheme L ne zamenjajo, se ta po 6 mesecih od vklopa začne zaračunavati po ceniku. Pod pogojem obstoječi naročnik se smatra vsak naročnik, ki sklene naročniško razmerje, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da je v omrežju Alterneta priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja zaseden, ne glede na tip priključka. V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo.

Akcijska ponudba za nakup multimedijske TV naprave za pakete Alter.net TV ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev znaša 60€ z DDV oz. 49,18 EUR brez DDV, V primeru plačila na 12 obrokov pa je cena 12 x 5 EUR z DDV oziroma 12 x 4,1 EUR brez DDV. Redna cena multimedijske TV naprave je 80,00 EUR z DDV. V primeru, da naročnik, ki kupi multimedijsko tv napravo po akcijski oziroma subvencionirani ceni, prekine naročniško razmerje pred iztekom 24 mesecev, soglaša, da mu Avision d.o.o. na zadnjem mesečnem računu za opravljene storitve ali na posebnem računu zaračuna sorazmeren delež zneska subvencioniranega nakupa opreme iz ponudbe, ki se zaračuna za polno število mesecev od višine redne cene, ki znaša 80 EUR, do izteka obdobja vezave. Nov naročnik je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Alternet priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden. Nov naročnik s podpisom zagotavlja, da izpolnjuje ta pogoj. V primeru, da Avision ob preveritvi priključka ugotovi, da je naročnik kršil ta pogoj, se naročniku zaračuna celotni znesek pogodbenih obveznosti.

4 Mesečna najemnina za multimedijsko tv napravo znaša 3,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje z vezavo. Mesečna najemnina za multimedijsko tv napravo znaša 5,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje brez vezave. V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo. Če naročnik, ki ima že sklenjeno naročniško razmerje z vezavo, zamenja obstoječi paket z Alter.net TV paketom in se odloči za vezavo, se do izteka prvotne vezave upoštevajo pogoji iz prejšnjega paketa.

5 Vsak dodaten TV priključek se zaračuna 3,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje z vezavo oziroma 5,00 EUR z DDV na mesec v kolikor naročnik sklene naročniško razmerje brez vezave.V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo.

Opredelitev internetnih hitrosti

V paketih, kjer je internetni dostop opredeljen do določene hitrosti, velja, da bo naročnik lahko uporabljal dostop do interneta največ do višine, ki je določena v pogodbi in ponudbi paketa, ob upoštevanju fizične omejitve brezžične Airmax povezave.
Če bo naročnik istočasno ob uporabi storitve dostopa do interneta uporabljal tudi ostale naročene storitve, pa se bo lahko hitrost interneta znižala, upoštevajoč fizične omejitve brezžične Airmax povezave in/ali potrebno hitrost za uporabljene storitve. Storitev IPTV porabi od 1,2 do 2,5 Mbit/s internetne pasovne širine (velja za vsak TV priključek). Storitev IP telefonije porabi od 0,1 do 0,15 Mbit/s internetne pasovne širine (velja za vsak telefonski priključek). Najnižja internetna hitrost, ki jo Avision naročniku zagotavlja v okviru paketov je 1/1 Mbit/s na brezžičnem Airmax omrežju.
Običajno razpoložljiva hitrost je na voljo 80% v času zgostitev prometa in 95% skozi celoten dan in predstavlja 80% maksimalne hitrosti. Oglaševane hitrosti predstavljajo hitrost širokopasovnega priključka, ki je maksimalna, če ni hkratne uporabe specializiranih storitev. Ocenjena maksimalna hitrost je torej enaka oglaševani hitrosti, ki jo lahko naročnik doseže pri danem paketu vsaj enkrat na dan. Pogodbene hitrosti so odvisne od trenutne obremenitve omrežja, uporabe omrežja, terminalske opreme in ostalih dejavnikov navedenih v nadaljevanju.

Hitrost delovanja interneta na strani uporabnika ima lahko več pojasnjevalnih okoliščin, kjer razlog ni na strani ponudnika internetnih storitev:

 • naročnikova strojna oprema, kjer so omejitve pri zmogljivosti mrežnih kartic (pogosta je kapaciteta 100Mbit, ki zadostuje za polno koriščenje hitrosti v Alternet omrežju), zmogljivosti trdih diskov, zmogljivosti procesorjev, zmogljivosti pomnilnika, zmogljivosti omrežnih kablov in vse do programskih nastavitev v strojni opremi,
 • strojna oprema za brezžično omrežje (WiFi) od usmerjevalnika do odjemalcev, uporabljena tehnologija brezžičnega prenosa, oddaljenost od oddajnika, število brezžičnih odjemalcev, ovire v prostoru, gradbeni dejavniki in nenazadnje nepooblaščena uporaba brezžične povezave,
 • število uporabnikov, ki dostopajo sočasno preko istega internetnega dostopa,
 • neželena programska oprema (malware), virusi, ki generirajo poizvedbe in promet,
 • programska oprema (predvsem vsi tisti programi, ki delujejo v ozadju, oblačne storitve, antivirusni programi, itd.),
 • hitrost spletnih strani ali storitev kjer ste aktivni ter
 • še množica drugih nepovezanih dejavnikov.
V primeru ugotovljenega razhajanja od pogodbeno dogovorjene hitrosti dostopa do interneta za 20% ali več, lahko v roku 30 dni od objave podatkov o hitrosti dostopa do interneta brezplačno izberete drug primerljiv paket, če ga je možno zagotoviti, ali odstopite od pogodbe brez plačila administrativnih stroškov.

Navodila za spremljanje dodatnih zvočnih kanalov TV Slovenija

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija)  je v skladu s 133. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS; št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 81/2015, 40/2017; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) pristojna za kakovost javnih komunikacijskih storitev.
Agencija je od Varuha človekovih pravic Republike Slovenije prejela dopis v zvezi z zagotavljanjem dostopa do informacij in vsebin za slepe in slabovidne. V ta namen javni medijski servis RTV Slovenija nekatere svoje oddaje opremljajo z zvočnim opisom in zvočnimi podnapisi za slepe in slabovidne. Zvočni podnapisi omogočajo sledenje podnaslovljenim delom programa. Podnapisi v sliki se s pomočjo sinteze govora predvajajo zvočno. Za te namene RTV Slovenija zagotavlja dodatni zvočni kanal, ki ga posredujejo tudi ponudnikom kabelskih in IP sistemov.

Povezava do navodil