Alternet internet

Alter.net 10/2
€ 32
29
hitrosti do 10/2 Mb/s
Akcijska cena
za prvih 6 mesecev ob sklenitvi naročniškega razmerja za najmanj 24 mesecev 1
Alter.net 20/10
€ 45
42
hitrosti do 20/10 Mb/s
Akcijska cena
za prvih 6 mesecev ob sklenitvi naročniškega razmerja za najmanj 24 mesecev1
Alter.net 30/10
€ 59
56
histrosti do 30/10 Mb/s
Akcijska cena
za prvih 6 mesecev ob sklenitvi naročniškega razmerja za najmanj 24 mesecev1

Alter.net paketi vsebujejo

 • internet dostop 24 ur/dan
 • podatkovno neomejen dostop
 • brezplačen poštni predal in psevdonim
 • G-spot koda za mobilni internet

O Alternet internetu

Brezžični internet, ki vam ga lahko zagotovi naše podjetje je kvalitetna internetna povezava, ki pride do vašega doma po zraku in to vse do razdalje 5 km od oddajne točke. Pogoj za priklop brezžičnega interneta je prosta vidna pot do našega oddajnika. Trenutno lahko zagotovimo brezžični internet na področju slovenske Istre ter v občinah Žiri, Logatec (severni del), Idrija in Radovljica.

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Pogoji akcijske ponudbe

1 Akcijska ponudba za nove in obstoječe naročnike na pakete Alter.net, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 3 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 6 mesecev. V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo. Če naročnik, ki ima že sklenjeno naročniško razmerje z vezavo, zamenja obstoječi paket z novim Alter.net paketom in se odloči za vezavo, se do izteka prvotne vezave upoštevajo pogoji iz prejšnjega paketa.

Opredelitev internetnih hitrosti

V paketih, kjer je internetni dostop opredeljen do določene hitrosti, velja, da bo naročnik lahko uporabljal dostop do interneta največ do višine, ki je določena v pogodbi in ponudbi paketa, ob upoštevanju fizične omejitve brezžične Airmax povezave.
Če bo naročnik istočasno ob uporabi storitve dostopa do interneta uporabljal tudi ostale naročene storitve, pa se bo lahko hitrost interneta znižala, upoštevajoč fizične omejitve brezžične Airmax povezave in/ali potrebno hitrost za uporabljene storitve. Storitev IPTV porabi od 1,2 do 2,5 Mbit/s internetne pasovne širine (velja za vsak TV priključek). Storitev IP telefonije porabi od 0,1 do 0,15 Mbit/s internetne pasovne širine (velja za vsak telefonski priključek). Najnižja internetna hitrost, ki jo Avision naročniku zagotavlja v okviru paketov je 1/1 Mbit/s na brezžičnem Airmax omrežju.
Običajno razpoložljiva hitrost je na voljo 80% v času zgostitev prometa in 95% skozi celoten dan in predstavlja 80% maksimalne hitrosti. Oglaševane hitrosti predstavljajo hitrost širokopasovnega priključka, ki je maksimalna, če ni hkratne uporabe specializiranih storitev. Ocenjena maksimalna hitrost je torej enaka oglaševani hitrosti, ki jo lahko naročnik doseže pri danem paketu vsaj enkrat na dan. Pogodbene hitrosti so odvisne od trenutne obremenitve omrežja, uporabe omrežja, terminalske opreme in ostalih dejavnikov navedenih v nadaljevanju.

Hitrost delovanja interneta na strani uporabnika ima lahko več pojasnjevalnih okoliščin, kjer razlog ni na strani ponudnika internetnih storitev:

 • naročnikova strojna oprema, kjer so omejitve pri zmogljivosti mrežnih kartic (pogosta je kapaciteta 100Mbit, ki zadostuje za polno koriščenje hitrosti v Alternet omrežju), zmogljivosti trdih diskov, zmogljivosti procesorjev, zmogljivosti pomnilnika, zmogljivosti omrežnih kablov in vse do programskih nastavitev v strojni opremi,
 • strojna oprema za brezžično omrežje (WiFi) od usmerjevalnika do odjemalcev, uporabljena tehnologija brezžičnega prenosa, oddaljenost od oddajnika, število brezžičnih odjemalcev, ovire v prostoru, gradbeni dejavniki in nenazadnje nepooblaščena uporaba brezžične povezave,
 • število uporabnikov, ki dostopajo sočasno preko istega internetnega dostopa,
 • neželena programska oprema (malware), virusi, ki generirajo poizvedbe in promet,
 • programska oprema (predvsem vsi tisti programi, ki delujejo v ozadju, oblačne storitve, antivirusni programi, itd.),
 • hitrost spletnih strani ali storitev kjer ste aktivni ter
 • še množica drugih nepovezanih dejavnikov.
V primeru ugotovljenega razhajanja od pogodbeno dogovorjene hitrosti dostopa do interneta za 20% ali več, lahko v roku 30 dni od objave podatkov o hitrosti dostopa do interneta brezplačno izberete drug primerljiv paket, če ga je možno zagotoviti, ali odstopite od pogodbe brez plačila administrativnih stroškov.