CENIK STORITEV

Cenik naročniških storitev, opreme in servisnih del

(cene so v EUR z vključenim DDV-jem)
Cenik velja od 01.04.2017
VZPOSTAVITEV INTERNET PRIKLJUČKA
za pakete Alter.net in Alter.net TV
CENA
Priključnina v omrežje alternet z izgradnjo priključka
- polaganje kabla po objektu od antene do računalnika ali usmerjevalnika (ne vključuje prebojev sten in del na fasadi)
- material v količinah: 10 m FTP kabla, 2 mrežna FTP konektorja. Ves dodatni material za doplačilo. Dodatna dela se obračunavajo po servisnih urah in morajo biti predhodno dogovorjena (ob meritvi).
- namestitev antene na pripravljeno mesto
- vklop naročnika v alternet omrežje
brez vezave99 €
Dodaten meter FTP Cat.5e kabla vključno z delom (nad 10 m pri izgradnji priključka)na meter2.44 €
MATERIAL
Dodaten FTP RJ45 konektor (za dodatne ftp kable)na kos0.60 €
Kovinska konzola za anteno
v kolikor stranka nima primernega mesta (droga) za namestitev antene
15 €
Brezžični usmerjevalnik - Ubiquiti airRouter 45 €
- MikroTik routerBoard hAP lite 29 €
Komunikacijska oprema
Zaračuna se v kolikor stranka po preknitvi naročniškega razmerja ne vrne oz. ne omogoči prevzema opreme niti v roku 8 dni po poslanem opominu. Zaračuna se tudi, če je poškodovana ali uničena vsled malomarnosti ali nepravilne uporabe, ali izgubljena. Navedena oprema ni naprodaj.
PowerBeam 5AC-400160 €
PowerBeam 5AC-300140 €
LiteBeam 5AC 23dBi80 €
NanoBeam 5AC 19dBi120 €
NanoBeam 5AC 16dBi 90 €
NSM5,NS2,NSM5L80 €
POE (napajalec za anteno)15 €
telefonski vmesnik60 €
multimedijska TV naprava (TV box)80 €
VZPOSTAVITEV TELEFONSKEGA PRIKLJUČKA
CENA
Pogoj je obstoječi internet priključek v omrežju alternet***(po ceniku zgoraj)
Priključitev telefonskega priključka v omrežje Alternet***
Konfiguracija terminalske opreme za max. 2 liniji (na Sipuro)
brez vezave
20 €
Montaža terminalske opreme in telefonskega aparata:
- Namestitev v neposredni bližini priključka za internet in priklop le te na telefonski aparat v radiusu 2m od terminalske opreme v istem prostoru (na razdalji kot so priloženi original kabli).na namestitev0 €
- Namestitev izven radiusa 2m od internet priključka ter priklop telefonskega aparata izven radiusa 2 m od terminalske opreme (izven razdalje priloženih kablov). Dodaten material se zaračuna po ceniku.na uro15 €
- Dodaten telefonski kabel (daljša različica od originala)na meter0.60 €
Brezžični telefonski aparat (Siemens, Panasonic)
(uporabite lahko tudi vaš obstoječi analogni telefonski aparat)
kos24.90 €
NAROČNIŠKE STORITVE
CENA
Mirovanje priključka po začasni izključitvi na naročnikovo zahtevo
(od enega (1) do največ šest (6) mesecev v koledarskem letu)
Velja za:
- za stare pakete (Alter.net in Alter.net DUO) brez vezave
mesečno7 €
Mirovanje priključka po začasni izključitvi na naročnikovo zahtevo
(od enega (1) do največ šest (6) mesecev v koledarskem letu)
Velja za:
- za nove pakete (Alter.net in Alter.net TV) ,
- za stare pakete (Alter.net in Alter.net Duo) z aktivno vezavo
mesečno14 €
Prenos naročniškega razmerja za internet
(na drugo pravno ali fizično osebo, na isti lokaciji, brez posega v omrežje)
enkratno10€
Vzdrževanje priključka v začasnem izklopu zaradi neplačila
Seštevek mesečnih naročnin po veljavni naročniški pogodbi v času začasnega izklopa neplačnika
mesečnopo veljavni pogodbi
Ponoven priklop
(velja le za začasno izključene naročnike zaradi nepravočasnih plačil računov)
na priklop15 €
Ponoven priklop po že izvedeni prekinitvi naročniškega razmerja
(velja za naročnike, ki so bili trajno izključeni iz omrežja v zadnjih 6 mesecih in je napeljava po objektu postavljena)
na priklop49 €
Predčasna prekinitev naročniškega razmerja
V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja z vezavo, naročnik poplača vse prejete popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja z vezavo
enkratnopridobljene ugodnosti
Predčasna prekinitev naročniškega razmerja
(velja za naročnike na paketih Alter.net in Alter.net DUO, ki bi želeli prekiniti naročniško razmerje za internet pred potekom vezave; cena velja za vsak preostali mesec do izteka vezave)
mesečno10 €
Prevzem opreme po prekinitvi pogodbe
(naročnik lahko opremo vrne sam in se ta strošek ne zaračuna)
enkratno20 €
Izvedba preklica naročniškega razmerja za stare pakete
Alter.net in Alter.net DUO
enkratnobrezplačno
Izvedba preklica naročniškega razmerja v prvem letu za nove pakete
Alter.net in Alter.net TV
enkratno 15 €
Selitev priključka
Selitev antene na novo lokacijo vključuje premontažo antene ter izgradnjo priključka na novi lokaciji (vključuje material in delo kot je določeno v ceniku pod postavko »izgradnja priključka«). V kolikor izvede napeljavo kabla naročnik sam, je upravičen do 50% popusta na ceno selitve priključka.
enkratno50 €
Sprememba naročniškega paketanajveč 1x mesečno
-           v paket višje hitrosti (velja za vse pakete)0 €
-           v paket nižje hitrosti (velja za vse pakete)enkratno10 €
Stroški opomina pred izklopomkos1 €
Prepis računov v papirni obliki in pošiljanje po poštikos1 €
Prepis računov v elektronski obliki in pošiljanje po elektronski pošti (za največ tri mesece nazaj)kos0 €
Prepis računov v elektronski obliki in pošiljanje po elektronski pošti (nad tri mesece nazaj)kos0,50 €
Obveščanje naročnika pred začasnim izklopom s tel. klicem/SMS-omkos1 €
Statični (javni) IP naslovprvi
vsak nadaljnji
0 €
1,99 €
Poštni predal s psevdonimom
(velja samo za naročnike)
prvi
vsak nadaljnji
0 €
1,99 €
STORITVE IP TELEFONIJE
CENA
Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo (blokada vseh odhodnih klicev)enkratno13 €
Prenos naročniškega razmerja za telefonijo
(na drugo pravno ali fizično osebo, na isti lokaciji, brez posega v omrežje)
enkratno3 €
Paralelno zvonenjeenkratno6.5 €
Sprememba telefonske številkeenkratno15 €
Omejevanje klicev:
-           Omejevanje klicanja v tujinoenkratno12.2 €
-           Omejevanje klicanja na slovenske mobilne številkeenkratno12.2 €
-           Omejevanje klicanja na številke 090enkratno0 €
-           Več kombinacij skupaj (2 ali vse 3 omejitve) od zgoraj naštetihenkratno12.2 €
-           Omejevanje dohodnih klicevenkratno12.2 €
-           CLIR – omejitev identifikacije kličočegaenkratno0 €
Prenos ene tel. številke (k drugemu operaterju)enkratno5 €
Ukinitev storitve IPTELenkratno5 €
STORITVE MOBILNE TELEFONIJE
CENA
Priključnina za paket Svobodni
0 €
za ostale pakete z vezavo0 €
za ostale pakete brez vezave12 €
za GSM alaram paket12 €
Prekinitev naročniškega razmerjaza paket Svobodni0 €
za ostale pakete11 €
Prenos naročniškega razmerja na drugo pravno ali fizično oseboenkratno10 €
Začasna izključitev na naročnikovo zahtevoenkratno12€
Ponovna vključitev začasno izključenega telefona zaradi nepravočasnega plačila računaenkratno15 €
Prenos ene številke k drugemu operaterjuenkratno5 €
Zamenjava SIM karticeenkratno12 €
Prehod na drug naročniški paketenkratno12 €
Sprememba/menjava telefonske številkeenkratno12 €
SERVISNE STORITVE ZA NAROČNIKE
CENA
Servis pri stranki
- napaka na opremi stranke ali konfiguracija opreme, ki je v lasti stranke (servis antene je izvzet)
- nadaljnje ure se obračunajo po ceniku za servisne ure
prva delovna ura30 €
Servisna ura
(za vsako uro dela, razen za prvo uro dela)
vsaka začetna ura15 €
Servisna dela (plačljiva):
- odprava napake, ki ni povzročena po krivdi Avisiona
- prestavitev priključka/komunikacijske opreme na zahtevo stranke po že izvedeni montaži
- neupravičena prijave napake (napaka na električni inštalaciji, ki je v lasti stranke; motena dobava električne energije; izklopi mrežnih kablov iz komunikacijske opreme; poškodovana antena...)
- poškodba mrežnega kabla za katerega ni odgovoren Avision
- druga dela po dogovoru s stranko (odpravljanje napak na opremi stranke - nastavitve na usmerjevalniku, mrežni kartici, računalniku; priključitev dodatnih računalnikov v omrežje; vzpostavitev žičnega/brezžičnega omrežja v objektu,...)
* Material se obračuna po porabljenih količinah.
* Delo se obračuna po porabljenem času na osebo, pri čemer se vsaka začeta ura dela šteje za polno uro dela.
Namestitev aplikacije IPTV na Smart TV in aktivacija
(cena velja le ob izvedbi montaže, v drugih primerih se obračuna po servisne ure)

15 €