Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi AVISION d.o.o.

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete, v Avisionu obdelujemo tudi vaše podatke. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

Bistvo naših aktivnosti v zvezi z upravljanjem vaših osebnih podatkov je, da vam omogočimo nadzor in informiranost, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki v našem upravljanju. Zato smo v Avisionu pripravili Splošne pogoje obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji obdelave), kjer so popisani vsi vidiki ravnanja z vašimi podatki.

Varnost vaših podatkov zagotavljamo na vseh nivojih. Za zavarovanje vaših podatkov v Avisionu med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami. Z lastnimi in zunanjimi strokovnjaki izvajamo vse potrebne ukrepe, da ste lahko vi prepričani, da so vaši podatki zaščiteni.

Za varnost vaših podatkov sledimo zakonodajnim zahtevam in upoštevamo področne smernice in navodila. Omogočamo vam, da imate vpogled v zaščito vaših podatkov tudi vi, ker imate ves čas sodelovanja z nami možnost pregleda nad njihovo obdelavo, podajanja soglasij za njihovo obdelavo in uporabe vaših pravic v zvezi z njimi.

PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

V procesu našega sodelovanja nam zaupate večje število podatkov, del njih je kategoriziran kot osebni podatek in z njimi ravnamo še posebej skrbno. Del podatkov nastaja avtomatično z vašo uporabo naših storitev.

Podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko razvrstimo v naslednje skupine:

  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe,
  • obdelava za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za ponudnike telekomunikacijskih storitev,
  • obdelava v katero v okviru našega sodelovanja prostovoljno privolite; in
  • obdelava, ki jo izvajamo v skladu z zakonitim interesom, ki jo ima družba Avision.

Obdelava vaših osebnih podatkov nam je dovoljena tudi v primerih, ko je potrebno zaščititi življenjske interese vas ali drugih posameznikov.

Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ti pogoji obdelave so namenjeni posameznim kategorijam posameznikov:

  • Naročniki na storitve Avisiona, ki ste lahko rezidenčni ali poslovni naročniki, slednji s pooblaščenimi in kontaktnimi osebami.
  • Uporabniki, ki niste naročniki, občasno pa uporabljate storitve Avisiona.
  • Obiskovalci spletnih strani Avisiona.

1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem

V zvezi z naročniškim razmerjem se obdelujejo podatki o naročnikih. Zbrane osebne podatke o naročnikih obdelujemo za opravljanje obveznosti, h katerim smo se zavezali s sklenitvijo pogodbe z vami, vključno s skrbjo za brezhibno delovanje naših storitev.

V skladu z zakonom z vaše strani prejmemo naslednje podatke za izvajanje pogodbe: vaše osebno ime, naročniško številko in druge elemente oštevilčenja za vzpostavitev zveze do vas, davčno številko in EMŠO. V primeru poslovnega naročnika so ti podatki firma, njegova organizacijska oblika, naslov, davčna in matična številka, ime zakonitega zastopnika.

S podlago izvajanja pogodbe podatke obdelujemo za namene izvrševanja vaših in naših pravic in obveznosti (sklepanje pogodb, vzpostavitev naročniškega razmerja, izvajanje storitev, izključitev storitev, dobava blaga in drugih pogodbenih obveznosti), obračun in zaračunavanje naročenih in porabljenih storitev ter kupljenega blaga in opominjanje naročnikov v zvezi z neplačili. Enako podlago uporabljamo za namen izvajanje podpore naročnikom.

Za potrebe izvajanja pogodbe obdelujemo: podatke o naročenih storitvah in kupljenem blagu, vaše statične in dinamične identifikacijske podatke za uporabo storitev, vaše dodatne kontaktne podatke, ki so telefonske številke in naslovi e-pošte, podatke za pošiljanje računa in za izvedbo plačila računa, podatke o morebitnih pooblaščenih osebah, ki namesto vas skrbijo za izvajanje pogodbe, vključno s plačili, podajanjem zahtev za spremembo pogodbe, podatke o izdaji računov in njihovem plačilu, opominjanju.

Z uporabo storitev nastajajo tudi podatki o prometu (imenovani tudi elektronski komunikacijski metapodatki). Gre za podatke, ki so obdelani za namene prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi obračuna in zaračunavanja tega sporočila vključno z obračunom in zaračunavanjem medoperaterskih storitev in povezav. Prometni podatki, ki jih lahko obdelujemo za namen obračuna in zaračunavanje so naslednji:

(1) kličoča številka, klicana številka, čas začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih in v primeru, ki vključuje dodatne storitve, kot je skrita številka ali preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen in sicer za vsak stacionarni telefonski klic;

(2.) kličoča številka in klicana številka oz. IMEI in IMSI številki obeh terminalov, čas začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih in v primeru, ki vključuje dodatne storitve, kot je skrita številka ali preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen in sicer za vsak mobilni telefonski klic;

(3) številka pošiljatelja, številka prejemnika, čas začetka prenosa, čas konca prenosa in velikost sporočila in sicer za vsako tekstovno sporočilo SMS in večpredstavnostno sporočilo MMS;

(4) številka izvornega terminala oz. IMEI in IMSI številka terminala, izvorni IP naslov, časa začetka in konca povezave oz. trajanja povezave, količina prenesenih podatkov ter vrsta storitve in sicer za mobilne podatkovne storitve;

(5) tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, čas nakupa vsebine, tip vsebine, identifikator vsebine, trajanje vsebine, cena vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij pavza in stop in prevrtavanje vsebine s časom uporabe funkcije in sicer za vsako uporabo storitve videa na zahtevo posebej.

Za potrebe izvajanja pogodbe obdelujemo še podatke o vaših zahtevkih za podporo vam kot naročniku ter vrsti, tipu in statusu reševanja zahtevkov, podatke o vaših ugovorih in njihovem reševanju. Poleg v prejšnjem odstavku naštetih prometnih podatkov se za te namene obdelujejo še naslednji:

(1) podatke o storitvah dostopa do interneta: izvorni IP naslov, ponorni IP naslov, čas začetka in konca povezave ali trajanja, količina prenesenih podatkov in vrsta storitve;

in (2) podatke o storitvi linearne televizije in televizije v časovnem zamiku: tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, identifikator ali ime programa, tip vsebine, naziv vsebine, celotno trajanje vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij, pavza, stop in prevrtavanje s časom uporabe funkcije ter zakasnitev glede na dejansko predvajanje za televizijo v časovnem zamiku.

Naročniki imate možnost, da se vaši naročniški podatke posredujejo izdajateljem imenika, če se strinjate z njihovo objavo.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene sodne in izvensodne izterjave in preverjanja plačilne sposobnosti naročnikov.

2. Obdelava osebnih podatkov posameznikov, ki uporabljate storitve Avisiona

Storitve Avisiona uporabljate naročniki in uporabniki. Naročniki nam vaše osebne podatke zaupate ob sklenitvi naročniškega razmerja.

Uporabniki nam vaše osnovne osebne podatke prostovoljno zaupate ob vaši registraciji za uporabo storitev Alternet IPTV. Kot uporabniki nam posredujete naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronsko pošto.

Na osnovi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabili za zagotavljanje dostopa do storitev Alternet IPTV ter za izdajo računa.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke (vključno s prometnimi podatki navedenimi v poglavju 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem) za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje ter v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja omrežja, sistemov in storitev tudi izvajanje ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev, odkrivanje napak pri prenosu sporočil, odkrivanje tehničnih okvar in obnovitev omrežja, sistemov in storitev.

3. Obdelava podatkov za namen nesegmentiranega in segmentiranega trženja

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za namen nesegmentiranega in segmentiranega trženja, ki je lahko neposredno ali posredno. Obveščamo vas o aktualni ponudbi storitev, multimedijskih vsebin in blaga v ponudbi Avisiona ter nagradnih igrah. Trženje se izvaja preko več poti in sicer preko navadne pošte, e-pošte, SMS / MMS ter kot telefonski klici, trženje preko IPTV ali napredno spletno oglaševanje.

Nesegmentirano in segmentirano trženje Avision izvaja na podlagi zakonitega interesa za naročnike, uporabnike in druge posameznike, ki ob posredovanju podatkov niste zavrnili trženja, in sicer za trženje preko e-pošte, IPTV ali naprednega spletnega oglaševanja in ob upoštevanju zakonskih omejitev preko naslovljene pošte in z uporabo telefonskih številk. Nesegmentiranemu in segmentiranemu trženju lahko ugovarjate na začetku (npr. ob posredovanju osebnih podatkov) ali nam z odgovorom na naša sporočila sporočite naj vam sporočil ne posredujemo več. Enako velja za primere klicev. V primeru naprednega spletnega oglaševanja se našim sporočilom izognete z ustreznimi nastavitvami piškotkov in vtičnikov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku, ki ga uporabljate.

4. Obdelava podatkov za osebno trženje

Avision osebno trženje izvaja na podlagi osebne privolitve za naročnike in uporabnike.

Na podlagi vaše privolitve lahko uporabljamo vaše podatke za vam prilagojeno osebno trženje storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi vam prilagojena priporočila le teh. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Osebno trženje se lahko izvaja preko več poti. Osebno trženje se lahko kadarkoli prekliče. Pravico preklica privolitve obdelave uveljavljate na enak način kot ste podali privolitev obdelavi osebnih podatkov ali pa s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža Avision d.o.o.

Za dejavnost osebnega trženja obdelujemo vaše lokacijske podatke in vaše naslednje prometne podatke:

(1) podatke o stacionarnih telefonskih klicih: kličoča številka, klicana številka, časa začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih;

(2) podatke o mobilnih telefonskih klicih: kličoča številka in klicana številka oz. IMEI in IMSI številke obeh terminalov, časa začetka klica, trajanje klica, tip zveze, podatek o operaterjih;

(3) podatke o tekstovnih sporočilih SMS in večpredstavnostnih sporočilih MMS: številka pošiljatelja, številka prejemnika, čas začetka prenosa, čas konca prenosa in velikost sporočila;

(4) podatke o storitvah dostopa do interneta: izvorni IP naslov, ponorni IP naslov, čas začetka in konca povezave ali trajanja, količina prenesenih podatkov in vrsta storitve;

(5) podatke o mobilnih podatkovnih storitvah: številka izvornega terminala oz. IMEI in IMSI številka terminala, izvorni IP naslova, časa začetka in konca povezave oz. trajanja povezave, količine prenesenih podatkov in vrste storitve;

(6) podatke o storitvi linearne televizije in televizije v časovnem zamiku: tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, identifikator ali ime programa, tip vsebine, naziv vsebine, celotno trajanje vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij, pavza, stop in prevrtavanje s časom uporabe funkcije ter zakasnitev glede na dejansko predvajanje za televizijo v časovnem zamiku;

(7) podatke o plačljivih televizijskih storitvah: tip naročnikove naprave, identifikator naročnikove naprave, čas nakupa vsebine, tip vsebine, identifikator vsebine, trajanje vsebine, cena vsebine, čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcij pavza in stop in prevrtavanje vsebine s časom uporabe funkcije.

5. Obdelava podatkov za tržne raziskave

Vaše osebne podatke uporabljamo za tržne raziskave, ki vključujejo telefonske ankete, spletne ankete in spletno analitiko z namenom, da bolj natančno spoznamo vas kot stranke. Rezultate tržnih raziskav uporabljamo, da izboljšamo svoje procese, ponudbo storitev, vsebin in blaga v smeri večje uspešnosti. Če le mogoče, za slednje uporabljamo anonimizirane podatke.

Tržne raziskave Avision izvaja na podlagi:

  • zakonitega interesa za naročnike, uporabnike in druge posameznike, ki ob posredovanju podatkov niste zavrnili tržnih raziskav, in sicer za tržne raziskave preko naslovljene pošte, e-pošte, IPTV ali z uporabo telefonskih številk in spletne analitike. Tržnim raziskavam lahko ugovarjate na začetku (npr. ob posredovanju osebnih podatkov). Tudi z odgovorom na naše elektronske ankete nam lahko sporočite naj vam anket ne posredujemo več. Enako velja za klicne ankete. Uporabi spletne analitike se izognete z ustreznimi nastavitvami piškotkov in vtičnikov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku, ki ga uporabljate.
  • osebne privolitve za naročnike ter uporabnike in sicer za tržne raziskave preko naslovljene pošte, sporočil SMS in MMS ali z uporabo telefonskih klicev. Pravico preklica privolitve obdelave uveljavljate na enak način kot ste podali privolitev obdelavi osebnih podatkov ali pa s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža Avision d.o.o.

6. Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani

Ob obisku spletnih strani Avisiona se obdelujejo osebni podatki obiskovalcev, ki jih uporabljamo za napredno spletno oglaševanje in spletno analitiko. Obdelavi osebnih podatkov se izognete z ustreznimi nastavitvami piškotkov in vtičnikov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku, ki ga uporabljate.

DODATNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

1. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Avision lahko posreduje osebne podatke tudi skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki so z Avisionom sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: Pogodba o obdelavi). Obdelovalec osebne podatke obdeluje za namene, ki so določeni v teh pogojih obdelave, ter skladno z vsakokratnimi določili Pogodbe o obdelavi, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja.

Avision na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. V primeru izvoza podatkov v ZDA se zagotavljajo zaščitni ukrepi, ki ustrezajo zahtevam Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), kar mora upravljavec v ZDA zagotavljati s certifikatom.

2. Obdobje hrambe podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali ali nadalje obdelali oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Podatke o naročnikih, katerih obdelava temelji na zakonu po prenehanju naročniškega razmerja hranimo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje storitev, razen, ko je z zakonom določen daljši rok hrambe. Podatke o prometu obdelujemo dokler so potrebni za prenos sporočil, razen v primerih podatkov, pri katerih zakon izrecno določa daljši rok hrambe. Podatke o prometu, ki jih potrebujemo za obračun, zaračunavanje in v zvezi z medomrežnim povezovanjem lahko hranimo in obdelujemo do popolnega plačila storitev, vendar najdlje do poteka zastaralnega roka.

Druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor stranka, ki je dala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopila v poslovno razmerje z nami, njeno soglasje velja 2 leti od njegove podaje.

Kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja o davek na dodano vrednost, moramo zagotoviti hrambo računov še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

3. Vaše pravice

Posamezniki lahko od Avisiona zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Pravico uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža Avision d.o.o. ali preko elektronske pošte na naslov info@alternet.si. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

Pravica do seznanitve:

Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka:

Pravico imate, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa:

Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave:

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih Avisiona, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi. Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora:

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu:

V kolikor o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

PODATKI O UPRAVLJALCU

Vaše osebne podatke zbira in obdeluje družba Avision d.o.o. Portorož, s sedežem Obala 114, 6320 Portorož, matična št.: 5850002. 

KONČNE DOLOČBE

Za vse, kar ni urejeno s temi pogoji obdelave, se uporablja veljavna zakonodaja.

Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev obdelave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani http://www.alternet.si/ ter ob prejemu računov za storitve, oziroma na drug primeren način. Sprememba bo objavljena trideset (30) dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani http://www.alternet.si/ oziroma dostopna na telefonskih številkah 059 222 570 kot tudi na sedežu podjetja.

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 25. maja 2018.