Direktna bremenitev

Soglasje za SEPA direktno bremenitev

S podpisom tega obrazca pooblaščate Avision d.o.o. Portorož, da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa in vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Avision d.o.o. Portorož. Vaše pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku 8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun. Prosimo OBVEZNO izpolnite polja, označena z *.


Naziv banke ali identifikacijska oznaka banke SWIFT BIC(npr. BAKOSI 2X, ABANSI2X, SKBASI2X...)

Prejemnik plačila:

Avision d.o.o. Portorož
Obala 114
6320 Portorož
Slovenija
ID za DDV SI87400057

Vnesite št. naročniške pogodbe ali ime, priimek in naslov naročnika (kot je navedeno v naročniški pogodbi), če plačujete v njegovem imenu.

Periodična obremenitev:

18. dan v mesecu

Fotokopija bančne kartice in osebne izkaznice